Guia de Figueres, la teva guia de l'Alt Empordà

Gesser
Gestió i Serveis Gesser

Adreça: C. Eres de Vila, 12 - 17600 Figueres
Telèfon: 972 678 650

Web: www.crae.com/gesser

CENTRE COMPTABLE I DE GESTIONS

ASSESSORAMENT COMPTABLE:
En tancaments d'any, consultes específiques d'inversió, temes bancaris, etc.

GESTIÓ DELS LLIBRES FISCALS:
Destinat a aquelles persones que tributen l'IRPF en el cas de trabllar amb modalitat de mòduls.
Comptabilitzem les seves factures informàticament, tramitem els impostos que li pertoquin (IVA, IRPF, altres) i calculem les amortitzacions.

COMPTABILITAT SIMPLIFICADA:
Destinat a aquelles persones que tributen l'IRPF per l'estimació directa simplificada.
Gestionem i confeccionem els seus llibres fiscals, tramitem els impostos corresponents, calculem les amortitzacions, fem gestió d'existències, balanços i tancaments d'any o exercici.

COMPTABILITAT MERCANTIL:
Destinat a SL, cooperatives, SAT, societats mercantils o aquelles persones individuals no acollides a l'estimació directa simplificada.
Elaborem els llibres i els registres obligatoris a efectes d'IVA seguint la normativa.
Portem la comptabilitat general per partida doble adaptada al Pla General Comptable.
Tramitem els impostos de societats i confeccionem els comptes anuals.

ASSESSORIA FISCAL

ASSESSORAMENT FISCAL:
Estudiem el seu cas per poder recomanar-li la manera d'estalviar a la seva factura fiscal mitjançant plans de pensions, inversió immobiliària, amortitzacions accelerades, donacions, etc.

TRAMITACIÓ D' IMPOSTOS:
Realitzem i presentem la seva Declaració de la Renda , Impost de Societats, Liquidacions Trimestrals, Resums anuals, IAE, Retencions, operacions a trecers, inspeccions, auditories, multes o sancions, etc.

Visita també:


Guia Immobiliària Alt Empordà

Guia de Restaurants

CRAE - Creacions Alt Empordà

Revista Crae

Guies CRAE Oferta i Demanda